Valdyba

<< Grįžti į pradinį puslapį

VU SA IF Valdyba 

VU SA IF valdyba - kolegialus padalinio valdymo organas.

2021 m. balandžio 29 d. vykusioje VU SA IF ataskaitinėje–rinkiminėje konferencijoje buvo išrinkti kolegialaus valdymo organo nariai.  2020 m. gegužės 13 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo išrinktas šio organo pirmininkas - Marius Norkūnas

VU SA IF Valdyba:

  • padeda pirmininkui organizuoti VU SA IF veiklą; 
  • tvirtina metų veiklos planą ir nuosekliai stebi jo vykdymą bei koordinatorių veiklą;
  • užtikrina VU SA IF koordinatorių atskaitingumą;
  • prisideda prie VU SA IF koordinatorių komandos kompetencijų kėlimo;
  • atlieka kitas valdymo funkcijas ir tai, kas pavesta VU SA Įstatų ar VU SA IF nuostatų.

VU SA IF Valdybos sudėtis: