Studentų atstovai

<< Grįžti į pradinį puslapį


Studijų programų komitetai

Istorijos jungtinis studijų programos komitetas:

Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos komitetas:

Archeologijos jungtinis studijų programos komitetas:

Paveldosaugos studijų programos komitetas:

Akademinės etikos komisija

Ginčų nagrinėjimo komisija

Priėmimo - atestacijos komisija 

Rinkimų komisija

Taryba

Parlamentas