Koordinatoriai

Pirmininkė

Justina Stryžen
Tel. 86 383 7113
pirmininkas@if.vusa.lt / atstovai@if.vusa.lt

Akademinio proceso reikalų koordinatorė

Erika Babrauskaitė
Tel. 869592911
akadem@if.vusa.lt

Socialinio proceso reikalų koordinatorius

Marius Norkūnas
Tel. 86 934 8990 
soc@if.vusa.lt

Informacinės srities koordinatorė

Erika Nedvecka
Tel. 86 9410643 
info@if.vusa.lt 

Marketingo srities koordinatorius

Dainius Bučinskas
Tel. 86 059 9762 
marketingas@if.vusa.lt

Kuratorių koordinatorė

Živilė Paužaitė
Tel. 86 939 6275 
kuratoriai@if.vusa.lt 

LSP koordinatorė, administratorė

Gabija Mukaitė
Tel. 86 301 8847 
admin@if.vusa.lt

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Iveta Kemėšytė
Tel. 86 075 9701 
hr@if.vusa.lt